Technisch | Beheer

Vastgoedbeheer Limburg werkt uitsluitend met goed geschoolde, ervaren medewerkers en strategische partners. Samen verzorgen we het technisch vastgoedbeheer voor talloze vastgoedeigenaren, woningcorporaties, zorginstellingen, bedrijven, particuliere en institutionele beleggers. Onze expertise staat volledig modulair tot uw beschikking. Op uw verzoek bieden we u gerichte ondersteuning op elk aspect van technisch beheer waardoor u een optimale waarde en creatie behoud van uw vastgoed. Dit doen wij door onder anderen de volgende taken op ons te nemen, waar onder:

 

 • Directievoering / coördinatie en toezicht

 • Bouwkundige inventarisatie, keuring, inspectie en conditiebeoordeling

 • Technische omschrijving en aanbesteding

 • Klachten van de huurders van het object verhelpen

 • Melden en afhandelen van storingen en calamiteiten

 • Persoonlijke contacthouding

 • Zorgen van voordelige tarieven voor het onderhoud en voor service- en onderhoudscontracten door middel van collectieve inkoop

 • Offerteaanvragen (grote) onderhoudswerkzaamheden

 • Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP conform NEN 2767) en planvorming

 • Uitvoering en begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden die voortvloeien uit de MJOP

 • Maatwerkadvies energiebesparing (waar onder energielabel EPA)

 • Huismeesterdiensten

 • Oplevering en nazorg

 

VBL-Beheer®

Voor het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig beheer van uw vastgoedportefeuille hebben we een unieke totaaloplossing ontwikkeld: VBL-Beheer®. Wat ons betreft heeft resultaatgericht vastgoedonderhoud op basis van verregaande ketenintegratie de toekomst. Voor het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig beheer van uw vastgoedportefeuille hebben we een unieke totaaloplossing ontwikkeld: VBL-Beheer®. Wat ons betreft heft resultaatgericht vastgoedonderhoud op basis van verregaande ketenintegratie de toekomst. Vastgoedbeheer Limburg biedt u een totaaloplossing voor resultaatgericht vastgoedonderhoud op basis van verregaande ketenintegratie. Hierbij nemen wij de coördinatie en verantwoordelijkheid van het totale vastgoedbeheer op ons. U heeft dus slechts één aanspreekpunt. Met alle onderaannemers, installateurs, leveranciers en adviseurs die wij selecteren, maken we duidelijke afspraken ten aanzien van budget én prestaties. Zo vormen we een sterke keten van partners die samen garant staan voor de kwaliteit van uw vastgoedbeheer, binnen planning en budget.  

 

We geloven niet in traditionele aanbestedingen waarbij de onderaannemer met de laagste prijs de opdracht krijgt. In de praktijk vallen de prestaties vaak tegen en lopen kosten hoger op dan voorzien. De kracht van VBL Beheer® is dat de focus niet ligt op prijs, maar tegelijkertijd de jaarlijkse kosten per eenheid tot wel 25% lager uitvallen. Dat komt door de kracht van samenwerking binnen de keten.

 

Binnen VBL-Beheer® bepalen we eerst samen met u aan welke functionele eisen onderhoudswerkzaamheden moeten voldoen. Vervolgens selecteren wij de meest geschikte partners, op basis van een groot aantal criteria, zoals: techniek, organisatie, vakmanschap, financiën en innovatie. Deze ketenpartners gaan op basis van de functionele eisen samen de kosten begroten. Na goedkeuring van het MJOP start de implementatie onder onze supervisie. Een procesmanager binnen Vastgoedbeheer Limburg stuurt de uitvoering aan, binnen uw organisatie of extern.

 

De drie stappen:

 1. de eerste werkzaamheden uitvoeren om alles op het gewenste niveau te brengen (0-operatie);

 2. het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP conform NEN 2767) opstellen;

 3. de uitvoering van het MJOP door de ketenpartners, onder procesmanagement van VBL.

 

Zo ontstaat een gezamenlijk commitment ten aanzien van het beheer. Wij toetsen vervolgens periodiek (in overleg met u) of alle partners aan de verwachtingen voldoen. Is dat het geval, dan wordt de samenwerking verlengd. Zo niet, dan wordt een andere partner gezocht. De keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. 

 

BouwBeheerbundel®

Vastgoedbeheer Limburg dicht de kloof tussen bouwtoezicht en vastgoedbeheer. Met de BouwBeheerBundel® bieden we u perfecte begeleiding van uw nieuwbouwproject en aansluitend een naadloze overgang naar het vastgoedbeheer. 

 

Doordat we als toezichthouder betrokken zijn bij de bouw, kennen we uw nieuwe pand tot in de detail. We weten van elke bouw- en installatietechnische beslissing waarom deze is genomen, waar de leidingen lopen, welke materialen zijn gebruikt en dus hoe uw pand het beste kan worden onderhouden en beheerd. Sterker nog, al tijdens de bouw kijken we vanuit beheerperspectief hoe zaken zo slim, duurzaam en efficiënt mogelijk kunnen worden aangepakt. 

 

Met de BouwBeheerBundel® ontfermt Vastgoedbeheer Limburg zich over de bouw én het beheer van uw nieuwbouwpand. Daardoor bent u verzekerd van méér dan een warme overdracht, er is helemaal geen overdracht. Alles blijft in onze vertrouwde handen. Dat scheelt misverstanden, dat scheelt kosten en biedt u de zekerheid die u zoekt.