Projectmanagement door | Vastgoedbeheer Limburg

Projectmanagement is het beheersen van bouwprojecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Of het nu gaat om de nieuwbouw, herontwikkeling of renovatie van bestaand vastgoed. Vastgoedbeheer Limburg heeft voor deze expertise een strategische samenwerking met Zuyd Vastgoed Support. Het projectteam bestaat uit hoogopgeleide en ervaren adviseurs in ieder aspect van het managen van bouwprojecten. Bij projectmanagement worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen: 

 

  • Bepaling van de omvang/scope van het project en advies

  • Planning van het project

  • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten

  • Uitvoering en managen van de werkzaamheden in de verschillende fasen

  • Opvolging van de projectvoortgang en kostenbewaking

  • Beëindiging, eventuele verslaglegging of oplevering van het gebouw en nazorg

 

Deze uitvoerige stappen, zorgen voor een totale ontlasting van al uw projecten, met oog op kwaliteit als eindresultaat. Deze kwaliteitsdoeleinden behaalt Vastgoedbeheer Limburg, door bij de initiatieffase te adviseren en de ervaring binnen het beheer, vroegtijdig te koppelen aan het project. Hierdoor is Vastgoedbeheer Limburg een overkoepelende organisatie binnen de gehele levenscyclus van het vastgoed.