Onze kijk op | Vastgoedbeheer 

Strategisch vastgoedbeheer voor zorginstellingen, vastgoedbeleggers, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

 Zorginstellingen

De zorgsector maakt een aantal ingrijpende veranderingen door. Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen staan allemaal voor dezelfde vraag: hoe kan worden voorkomen dat de toenemende bezuinigingen ten koste gaan van de veiligheid, kwaliteit en gezondheid van de huisvesting? Vastgoedbeheer Limburg heeft het antwoord in de vorm van VBL-Beheer®. Door middel van resultaatgericht vastgoedonderhoud, verlagen we de totale onderhoudskosten tot wel 25%! Deze aanpak is bij uitstek geschikt voor intra- en extramurale zorginstellingen.

 

Vastgoed in beweging, beheer onder controle:

Nieuwe wet- en regelgeving hebben consequenties voor de manier waarop zorginstellingen met hun vastgoed omgaan. Denk alleen al aan de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC), waarmee de scheiding van zorg en wonen vanaf 2014 in de gehele GGZ een feit is. Terwijl u werkt aan een oplossing, nemen wij het vastgoedbeheer uit handen. Zo is de kwaliteit van uw gebouwen gewaarborgd, los van de vraag in wiens eigendom ze zijn. Vanuit onze expertise in de gezondheidszorg weten we wat er speelt en passen we onze dienstverlening aan op de actuele behoeften ten aanzien van zorgvastgoed. 

Vastgoedbeleggers

Het behalen van een maximaal rendement uit vastgoed, vraagt vandaag meer dan ooit om hele specifieke expertise. Enerzijds wilt u de 'total cos' of ownership' zo laag mogelijk houden, anderzijds moet de waarde van het vastgoed op langere termijn gewaarborgd blijven. Vastgoedbeheer Limburg heeft het antwoord in de vorm van VBL-Beheer®. Door middel van resultaatgericht vastgoedonderhoud, verlagen we de totale onderhoudskosten tot wel 25%! Dit is de totaalontzorging waar u naar zoekt. 

 

Partner in commercieel beheer:

Naast technisch beheer hebben we jarenlange ervaring in commercieel beheer voor institutionele beleggers en vastgoedbeheerders. We begeleiden u naar een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst of een solide verhuurrendement op de langere termijn. 

 

Grip op beheer na nieuwbouw, renovatie en transformatie:

In de huidige kopersmarkt, is het meer dan ooit van belang om nauwkeurig aan te sluiten bij de wensen en voorkeuren van uw doelgroep. Wij adviseren u graag bij nieuwbouw of (grootschalige) renovatie. Om aansluitend de beheerkosten zo laag mogelijk te houden, hebben we een unieke dienst ontwikkeld: BouwBeheerBundel®. Dit is een naadloze combinatie van bouwtoezicht en aansluitend vastgoedbeheer. Vanuit onze expertise in vastgoedontwikkeling en belegging, weten we wat er speelt en passen we onze dienstverlening aan op de actuele behoeften ten aanzien van uw portefeuille.

 

Woningcorporaties

Woningcorporaties richten zich vandaag meer dan ooit op hun kerntaak: sociale huisvesting. Iedereen heeft recht op een passende woonruimte, maar het is aan de woningcorporaties om dit waar te maken. In een tijd van flinke bezuinigingen gaat daarbij veel aandacht uit naar kostenbeheersing. Maar hoe zorgt u voor een zo laag mogelijke overheadkosten en hoe onderhoudt u uw woningbestand tegen de laagste 'total cost of ownership'? Vastgoedbeheer Limburg helpt u daarbij.

 

Grip op kosten en kwaliteit:

Voor woningcorporaties biedt VBL-Beheer® uitkomst. Door middel van resultaatgericht vastgoedonderhoud, verlagen we de totale onderhoudskosten tot wel 25%! Zo krijgt u grip op de beheerkosten zónder concessies ten aanzien van de kwaliteit van de woningen. Heeft u een eigen technische dienst of facilitaire afdeling? In overleg ondersteunen wij uw professionals en maken we duidelijke afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden.

 

Met aanzienlijk lagere beheerkosten houdt u meer geld over om te investeren in nieuwbouw en renovatie. En dat is nodig, want Limburg krijgt de komende jaren te maken met aanzienlijke veranderingen, waaronder de demografische ontwikkelingen dat resulteert tot vergrijzing en krimpgebieden. Met minder jongeren en meer ouderen heeft onze regio straks andere woon- en zorgbehoeften dan vandaag. Daar bent u nu al druk mee bezig en ook voor de ontwikkeling van nieuwbouw hebben we een unieke dienst ontwikkeld: BouwBeheerBundel®. Dit is een naadloze combinatie van bouwtoezicht en aansluitend vastgoedbeheer. Vanuit onze expertise in de woonmarkt weten we wat er speelt en passen we onze dienstverlening aan op de actuele behoeften ten aanzien van uw woningen.

 

 

Onderwijsinstellingen

De tijd dat een schoolgebouw voor de komende vijftig jaar werd gebouwd is definitief voorbij. De leerlingaantallen schommelen sterk en daarmee ook de behoefte aan ruimte. Daarbij komt dat door onderwijsvernieuwing steeds weer andere eisen aan een schoolgebouw worden gesteld. Juist bij zoveel flexibiliteit is er behoefte duidelijkheid ten aanzien van de exploitatie- en beheerkosten. VBL geeft u die zekerheid.

 

Onderwijs in beweging, grip op kosten:

Voor onderwijsinstellingen biedt VBL-Beheer® uitkomst. Door middel van resultaatgericht vastgoedonderhoud verlagen we de totale onderhoudskosten tot wel 25%! Deze aanpak is bij uitstek geschikt voor scholen in primair, voortgezet en hoger onderwijs.

 

Van primair onderwijs tot universiteit:

We ontzorgen basisscholen en vertegenwoordigen schoolbesturen richting de gemeente, die vaak medeverantwoordelijk is voor het beheer van het schoolgebouw. Onderwijsorganisaties in het MBO, HBO en WO beschikken vaak over een eigen facilitaire afdeling. In overleg ondersteunen wij uw eigen professionals en maken we duidelijke afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden. Vanuit onze expertise in het onderwijs weten we wat er speelt en passen we onze dienstverlening aan op de actuele behoeften ten aanzien van uw schoolgebouwen.