Commercieel | Beheer

Vastgoedbeheer Limburg is niet alleen uw partner in kostenbeheersing, we helpen u ook een optimaal rendement te halen uit uw vastgoed. Vanuit onze expertise kennen we de actuele marktkansen als geen ander. We bieden u totaal ontzorging ten aanzien van de verhuur en verkoop van uw commercieel vastgoed. De verhuur en verkoop van uw vastgoedobjecten, kunnen namelijk in de huidige markt een flinke uitdaging betekenen. Deels hangt het af van de locatie en specifieke kenmerken van uw vastgoed. Wij handelen niet vanuit een defensieve positie, maar realiseren ook nu een maximaal rendement. Daarvoor gebruiken we een combinatie van beproefde en vernieuwende methoden. Zo schakelen we uiteraard ons uitgebreide relatienetwerk in, maar maken we ook gebruik van sociale netwerken en een bottum-up strategie. Daarnaast denken we samen met u over flexibele oplossingen, zoals combinaties van verhuur en verkoop. Het takenpakket omtrent de commerciële diensten van Vastgoedbeheer Limburg bestaan onder anderen uit:

 

 • Actief managen en bewaken van huurcontracten waarbij leegstand voorkomen wordt

 • Adviseren en begeleiden van huur- en contractonderhandelingen

 • Voeren van onderhandelingen met potentiële huurders

 • Advisering van de opdrachtgever(s) op het gebied van kredietwaardigheid en financiële positie van de huurder, de huurprijs, de contractduur en de overige verhuurwaarden bij het aangaan van c.q. de verlenging van de huurovereenkomst

 • Opstellen van huurovereenkomsten

 • Houden van toezicht op het naleven van de huurvoorwaarden

 • Onderhouden van de relatie met huurders/gebruikers en eventueel (huurders)belangenverenigingen

 • Toezichthouding op de naleving door de huurder van contractuele en wettelijke verplichtingen, betreffende het gehuurde alsmede van de gemeenschappelijke ruimten en/of voorzieningen

 • Instandhouding en mogelijk een verbetering van het huurgenot door een adequate behandeling van klachten en verzoeken van huurders

 • Signalisatie van en advisering omtrent ontwikkelingen en trends in de markt

 • Inschakeling en instrueren van de geschikte makelaar bij mogelijk toekomstige leegstand

 

Solide verhuur op lange termijn:

Maximalisatie van huurinkomsten vereist een uitgekiend samenspel van verkoop en beheertaken. Het begint bij een strategisch huurprijsbeleid en sterke verhuurmarketing, maar op de langere termijn is uw gedrag als verhuurder minstens zo belangrijk. Zeker nu is er geen betere promotie dan mond-tot-mondreclame. Wij nemen alle beheertaken rond de exploitatie van uw commercieel vastgoed voor onze rekening. We zorgen voor naleving van huurvoorwaarden en behartigen uw belangen in de contacten met de huurders of winkeliers. Zo bent u verzekerd van tevreden huurders en gebruikers en voldoet u altijd aan wettelijke voorschriften en fiscale regelgeving.