Advies door | Vastgoedbeheer Limburg

Door de marktverandering ontwikkelt het vakgebied zich steeds meer van operationeel niveau op het gebied van commercieel, technisch en financieel beheer naar meer tactisch en strategisch niveau. Op elk van de drie beleidsniveaus richt Vastgoedbeheer Limburg sturingsmechanismen in. In de strategische en tactische laag leidt de sturing tot kaders en richtlijnen voor de lagen eronder waaronder de beheerstakken. De tactische laag vormt daarbij een knooppunt, door als functie zijnde de strategie te vertalen in concrete keuzen en uitvoerbare plannen, door de onderbouwing in haalbaarheidsanalyses. Vastgoedbeheer Limburg ondersteunt u op strategisch, tactisch en operationeel niveau, bijvoorbeeld op het gebied van:

 

  • Exploitatieadvies

  • Haalbaarheidsanalyse en rendementsberekening

  • Duurzaamheidsvraagstukken

  • Renovatie en transformatie

 

Exploitatieadvies

Gedurende de levensduur van een gebouw overstijgen de exploitatiekosten veelal de investeringskosten. Het is dan ook van belang al in het vroegste stadium van nieuwbouw de exploitatiegevolgen van keuzes scherp in beeld te hebben. Vastgoedbeheer Limburg adviseert u hierover op beslissende momenten, bijvoorbeeld bij de aankoop van gebouwen; het opstellen van een programma van eisen; het ontwerpproces; de realisatie van de bouw en de beheerfase.

 

Haalbaarheidsanalyse en rendementsberekening

Al in een vroeg stadium wilt u als opdrachtgever weten of uw projecten kan van slagen hebben. Vastgoedbeheer Limburg maakt voor u een haalbaarheidsanalyse. Hierin bepalen we niet alleen de totale kosten van het project, maar berekenen we op basis van de verwachte inkomsten ook of het project economisch haalbaar is met het daarbij horende bruto aanvangsrendement of door middel van de discount cashflow methode.  

 

Focus op duurzaamheid

Duurzaamheid een steeds belangrijkere rol voor gebouwen. Bij elk (exploitatie)advies houden we de duurzaamheid scherp in de gaten, aangezien er doorgaans veel energetische maatregelen genomen kunnen worden, die direct een positief effect hebben op de exploitatielasten. 

Renovatie en transformatie

Door verschillende redenen, vindt er een verschuiving plaats van nieuwbouw naar renovatie en transformatie van bestaand vastgoed. Naast onder anderen de crisis neemt het kantoorgebruik af door structurele factoren. Daarnaast neemt het aantal vierkante meters per werkende af doordat veel bedrijven en organisaties overgaan op meer flexibele vormen van werken ('het nieuwe werken') en daalt sinds enkele jaren de beroepsbevolking als gevolg van de vergrijzing en de krimp in verschillende regio’s waar onder in Parkstad. Deze factoren leiden tot een verminderde vraag naar bedrijfs- en kantoorruimte, woningen en maatschappelijk vastgoed. Vastgoedbeheer Limburg denkt over al deze vraagstukken deskundig mee en komt tot vernieuwde concepten.